DOCUMENTE SEMNARE CONTRACT DE SUBVENȚIE - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
În vederea semnării contractului de subvenție, solicitanții ale căror planuri de afacere au fost selectate, vor prezenta administratorului schemei de ajutor de minimis următoarele documente:

  1. Buletin – (copie)
  2. Certificatul Unic de Înregistrare; (copie)
  3. Certificat constatator de la ONRC - emis cu cel mult 30 zile înainte de semnarea contractului; (cel extins, nu cel care se eliberează la înființare) – original sau online
  4. Cazierul judiciar (al reprezentantului legal/administratorului/cel care semnează contractul) – original valabil la data depunerii
  5. Cazierul fiscal (al reprezentantului legal/administratorului/cel care semnează contractul) – original valabil la data depunerii
  6. Declarația privind integritatea solicitantuluidescărcați
  7. Declarație în vederea evitării dublei finanțări – descărcați
  8. Declarația ca nu s-a modificat nimic în statutul ocupațional - descărcați

Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content