SESIUNEA 2 - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
SELECȚIE PLANURI

Anunț

Selecția celor 23 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link:
17 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.  
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 16.12.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare, care va fi publicată după soluționarea contestațiilor.

Precizăm faptul că pot fi aprobate maxim 3 planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului.

Din cele 17 proiecte declarate eligibile următorii 11 candidați NU au participat la programul de formare din cadrul proiectului “PROmotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”:

Grigoraș Beatrice Elena
Grigore Carmen Florentina
Ilieș Alina Daniela
Bucur Amalia Maria
Vera Simina
Jurcă Cristina Elena
Piștea Călin
Zaharia Camelia
Arghire Verginia
Marton Andras
Corcheș Cătălin

Anunț

În 29 noiembrie 2018 a fost termenul limită de depunere a proiectelor pentru sesiunea nr. 2 a competiției de selecție a planurilor de afaceri.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 24 de planuri de afaceri în valoare totală de 4.261.694,179 lei.
Vor fi selectate minim 6 de planuri de afaceri, care să se încadreze în suma maximă rămasă disponibilă pentru cea de a doua sesiune a competitiei, cu un cuantum de 1.033.566,94 lei.

Calendarul desfășurăriiconcursului deplanuri de afacerisesiunea 2

 • Depunerea proiectelor: 15 noiembrie – 29 noiembrie 2018
 • Evaluarea planurilor: 15 noiembrie –  11 decembrie 2018
 • Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea tehnico financiară:
  11
  decembrie

 • Depunerea contestațiilor:
  12
  decembrie
  2018
 • Soluționarea contestațiilor: 13
  decembrie
  2018
 • Publicarea rezultatelor contestatațiilor: 14
  decembrie
  2018
 • Interviuri: 16
  decembrie
  2018
 • Publicarea rezultatelor finale: 17
  decembrie
  2018
Mai jos puteți descarca documentele în baza cărora se elaborează dosarul pentru depunerea planurilor de afaceri:
0. Metodologie concurs plan de afaceri
1. Anexa plan de afaceri
3. Anexa formular de înregistrare
4. Declarație privind evitarea dublei finanțări
5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
6. Declarația pe propria raspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzator indicatorilor din proiect
7. Declarație pe proprie raspundere statut ocupațional
8. Delarație integritate solicitant
9.1. Grila eligibilitate
9.2. Grila evaluare tehnico-financiară
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content