ȘTIRI - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
marți, 11.12.2018

Selecția celor 23 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link:
17 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 16.12.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare, care va fi publicată după soluționarea contestațiilor.

marți, 04.12.2018

În 29 noiembrie 2018 a fost termenul limită de depunere a proiectelor pentru sesiunea nr. 2 a competiției de selecție a planurilor de afaceri.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 24 de planuri de afaceri în valoare totală de 4.261.694,179 lei.
Vor fi selectate minim 6 de planuri de afaceri, care să se încadreze în suma maximă rămasă disponibilă pentru cea de a doua sesiune a competitiei, cu un cuantum de 1.033.566,94 lei.

joi, 15.11.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov anunță lansarea celei de-a doua sesiuni de depunere și selecție a planurilor de afaceri din cadrul competiției pentru selecția planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri care vor intra în competiţia de obţinere a finanţării  este 15.11.2018 - 29.11.2018.

Perioada de selecție a planurilor de afaceri este 15.11.2018 – 17.12.2018.
...
miercuri, 14.11.2018

În urma sesiunii de interviuri au fost desemnate planurile de afaceri selectate în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, în sesiunea 17 septembrie – 14 noiembrie 2018.
Rezultatele finale pot fi consultate accesând următorul link:
Din cele 32 planuri de afaceri care au fost declarate eligibile, un plan a fost descalificat în urma interviului.

joi, 08.11.2018

Redeschidere sesiune 2 de depunere planuri de afaceri
Întrucât nu s-a consumat plafonul alocat pentru finanțarea planurilor de afaceri, ADDJB va deschide o nouă sesiune de depunere planuri de afaceri în data de 15.11.2018.
Detalii despre perioada în care se vor putea depune planurile, precum și suma rămasă pentru finanțare vor fi comunicate în data de 12.11.2018, după finalizarea sesiunii de interviuri din data de 11.11.2018.  
În această sesiune vor putea fi depuse atât planuri noi, cât și planuri declarate neeligibile în prima sesiune, cu condiția remedierii problemelor constatate.

marți, 06.11.2018

Selecția celor 51 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link:
32 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 11.11.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare.
Pentru a evita timpii de așteptare, vă rugăm să vă prezentați la interviu cu 30 de minute înainte de ora la care ați fost programați.
Succes!

joi, 12.10.2018

În 8 octombrie a fost termenul limită de depunere a proiectelor pentru competiția de selecție a planurilor de afaceri.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 51 de planuri în valoare totală de 7.647.644,75 lei.
Vor fi selectate minim 36 de planuri de afaceri care să se încadreze în suma maximă ce va putea fi acordată spre finanțare de 5.617.710 lei.
...
marți, 02.10.2018

Vă reamintim că termenul limită este 8 OCTOMBRIE 2018 – ora 17:00. Pentru depunerea planurilor TREBUIE să respectați anexele aferente metodologiei planurilor de afaceri postate pe site-ul proiectului, secțiunea ”Selecție planuri”.

vineri, 28.09.2018

1. Consultanța pentru implementarea proiectului poate fi inclusă în lista cheltuielilor eligibile?
 R - Cheltuielile eligibile le regăsiți la http://www.profitantreprenor.ro./intreb-ri-frecvente.html

2. Planurile de afaceri vor fi susținute în fața unui juriu. În ce va costa interviul ?
R. - Interviul va urmări  modul în care proiectul răspunde următoarelor aspecte: oportunitatea afacerii, sustenabilitatea și rentabilitatea afacerii.
...

luni, 17.09.2018

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov, lider de parteneriat al proiectului “Promotorii firmei tale – PROFIT Antreprenor, vă informează pe această cale că, din data de 17 septembrie 2018, s-a deschis Centrul de Resurse, ce are ca rol furnizarea de informatii suport si de servicii de asistenta de specialitate intreprinderilor nou create prin proiect, dar si altor antreprenori interesati să acceadă acest tip de servicii și informații.
Centrul de resurse își propune să pună la dispozitie resurse informaționale și umane cu privire la demersuri de infiintare a firmelor, realizare a planurilor de afaceri, strategii de marketing, modele de bune practici, surse de finantare existente, date economice de profil, legislatie in domeniu, evenimente si targuri ce urmeaza a fi organizate, rezultate obținute de întreprinderile înființate în cadrul proiectului, s.a.


vineri, 14.09.2018

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov anunță lansarea competiției pentru selecția planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”.
 
Perioada de depunere a planurilor de afaceri care vor intra în competiţia de obţinere a finanţării  este 17 Septembrie -8 octombrie 2018.
 
Perioada de selectie a planurilor de afaceri este 17 septembrie – 14 noiembrie 2018.
 
Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri, modelul planului de afaceri, anexele planului de afaceri, precum și documentele dosarului de candidatură le regăsiți pe site-ul proiectului www.profitantreprenor.ro la secțiunea SELECȚIE PLANURI.

joi, 31.08.2018

Începând cu data de 15 septembrie 2018 se vor elibera adeverințele de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale pentru absolvenții programului de formare antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului.
 
Adeverința ține loc de diploma până la emiterea acesteia.
 
Pentru a obține adeverință/diploma, cei interesați sunt rugați să contacteze responsabilul grup țintă Ioana Dodiță – 0772.093984 – ioana.dodita@addjb.ro.
Documentele se pot ridica de la sediul ADDJB, Bulevardul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu (mansardă).

marți, 28.08.2018

Calendarul desfășurării concursului de planuri de afaceri

  • Depunerea proiectelor – 17 septembrie – 8 octombrie      2018
  • Evaluarea planurilor – 17 septembrie      – 1 noiembrie 2018
  • Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea      tehnico financiară – 2 noiembrie 2018
  • Depunerea contestațiilor – 5 - 6 noiembrie 2018
  • Soluționarea contestațiilor – 7 - 8 noiembrie 2018
  • Publicarea rezultatelor contestatațiilor – 9 noiembrie      2018
  • Interviuri – 10 - 13 noiembrie 2018
  • Publicarea rezultatelor finale- 14 noiembrie 2018.
vineri, 04.08.2018

Va anuntăm că s-a prelungit perioada de înscriere în grupul țintă până la data de 1 SEPTEMBRIE 2018.

vineri, 04.08.2018

Depunerea planurilor de afaceri care vor intra în competiţia de obţinere a finanţării în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” va începe în data de 17 Septembrie 2018.
Perioada de selectie a planurilor de afaceri este 17 septembrie – 14 noiembrie 2018.
Forma finală a metodologiei devine oficială după primirea aprobării din partea finanțatorului.

marți, 17.07.2018

Începând cu 15 septembrie 2018 începe perioada de depunere a planurilor de afaceri ce vor fi selectate.
 În cel mai scurt timp va fi publicată metodologia de selecție a planurilor de afaceri unde vor fi detaliate și prezentate structura planului de afaceri, grilele de evaluare a planului de afaceri, procedura de evaluare și selecție.
 
vineri, 13.07.2018

În perioada 15 mai – 15 iunie se derulează cursul “Competențe antreprenoriale”. Detalii cu privire la perioadele de derulare a cursului găsiți la secțiunea “Cursuri
 
luni, 16.07.2018

La secțiunea “Înscrie-te în proiect” aflați mai multe detalii despre înscriere consultâd metodologia de înscriere și formularele aferente.
vineri, 22.06.2018

Pentru participarea efectivă la cursul de competențe antreprenoriale vă rugăm să aduceți/ pregătiți:
  • Adeverință de la medic cu mențiunea clinic sănătos – apt pentru formare sau apt pentru participare curs
  • Copie certificat de naștere
marți, 11.06.2018

În data de 15 Iunie 2018 va începe prima sesiune de instruire a a cursului Competențe antreprenoriale

În cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, partenerul Universitatea Spiru Haret (USH) va derula în perioada 15 iunie 2018 – 23 iunie 2018 prima sesiune de formare a cursului Competențe antreprenoriale.
Durata unui curs va fi de 40 ore, iar susținerea examenului va fi în data de 24 iunie 2018.
Cursul este Certificat ANC.
Cursul va cuprinde noțiuni și concepte privind antreprenoriatul, noțiuni de bază privind inițierea unei afaceri, mixul de marketing, realizarea planului de afaceri, identificarea resurselor financiare, managementul resurselor umane, asigurarea fluxului de numerar, aspecte legislative în funcție de domeniul CAEN ales pentru afacere, elemente de risc ale unei afaceri.
Planul de afaceri ce va rezulta în urma acestui curs nu este în mod obligatoriu cel pe care cursantul îl va utiliza pentru a participa la competiția de selecție a planurilor de afaceri.

marți, 15.05.2018

A început perioada de înscrieri în cadrul proiectului PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru
...

marți, 15.05.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...

vineri, 11.05.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...
vineri, 27.04.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...
miercuri, 28.02.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content